PHRI شرکت دیجی کالا - تیر 1401

بازرسی فنی کالا - خرداد و تیر 99

آینده پژوهی - خرداد 99

پتانسیل های بروز ادعا در پروژه های EPC - خرداد 99

دوره آموزشی کسب مدرک بین المللی حرفه ای منابع انسانی PHRi - بهمن و اسفند ۹۸

دوره آمادگی کسب مدرک بین المللی حرفه ای منابع انسانی PHRi - شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب - بهمن 98

دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK ویرایش ششم

دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان R و فرآیند داده کاوی در آن - شرکت پتروشیمی جم - آذر ۹۸

دوره آموزشی مدل طراحی کسب و کار - شرکت بناگسترکرانه - آذر ۹۸

دوره آموزشی ایمنی برق - شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا/نیروگاه BOT فارس - آذر ۹۸

ازمون دوم آماده سازی برای " کسب مدرک بین المللی حرفه ای منابع انسانی PHRi" - شرکت ملی نفت ایران - دوره مرداد ماه

دوره آمادگی کسب گواهینامه PHRI - کارکنان شرکت ملی نفت ایران - مرداد 98

دوره آموزشی اصول ومهارت های مربی گری دریکی از زیر مجموعه های شرکت میدکو

آزمون اول آماده سازی برای " کسب مدرک بین المللی حرفه ای منابع انسانی PHRI" - شرکت ملی نفت ایران - دوره مرداد ماه

دوره آمادگی کسب گواهینامه بین المللی حرفه ای منابع انسانی PHRi - شرکت صنعتی و معدنی گل گهر - مهر 98