0
0

تا دوره مدیر منابع انسانی حرفه ای
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

آزمون های آنلاین

شما می توانید در این سایت در آزمون شبیه سازی شده دوره های خود به صورت آنلاین شرکت کنید

دریافت گواهینامه

شما می توانید پس از اتمام دوره ی آموزشی گواهینامه حضور خود را از موسسه دریافت نمایید

دوره های سازمانی

هر سازمانی که نیاز به برگزاری دوره ای را دارند می توانند درخواست خود را برای ما ارسال کنند

سامانه آموزش آنلاین

شما می توانید در منزل و یا محل کار خود به صورت آنلاین دوره مورد نظر خود را بگذرانید

تقویم آموزشی 1402

ردیفنام دوره آموزشیزمان برگزاریمدت زماننوع برگزاری
1آمادگی کسب گواهینامه بین المللی PHRIبهار35 ساعتحضوری
2تربیت متخصص HRBPبهار25 ساعتحضوری
3کارگاه تحلیل منابع انسانی چابک با استفاده از نرم افزار Microsoft Power BI بهار27 ساعتحضوری
4مدیر منابع انسانی حرفه ایبهار24 ساعتحضوری
5جامع مدیریت عملکرداردیبهشت24 ساعتحضوری
6جبران خدماتبهار15 ساعتحضوری
7کارگاه جذب ، اسنخدام و مصاحبهبهار24 ساعتحضوری / آنلاین
8پرورش فرهنگ D&I سازمانبهار24 ساعتحضوری

نظرات دانش پذیران

آزمون های آنلاین

گالری تصاویر