0
0

آنالیز علل ریشه ای خرابی (تحلیلی خرابی تجهیزات) RCA

600,000 تومان

ظرفیت تکمیل است

اهداف دوره :

 • ارتقا توانايي فراگيران در خصوص ريشه يابي خرابيهاي قطعات دستگاهها با روش ROOT CAUSE ANALYSIS

مخاطبان دوره:

 • مدیران ارشد، مدیران و کارشناسان نگهداری و تعمیرات، مهندسی و بهره برداری

محتوای دوره آموزشی:

 • معرفی روش‌ آنالیز علل ریشه ای خرابی و اهمیت بهره گیری از آن
 • آشنایی با قوانین حاکم بر روابط علت و معلولی (اصول پایه در روش های انالیز علل ریشه ای)
 • نحوه پیاده سازی روش آنالیز علل ریشه ای خرابی
 • چگونه مسایلی برای انالیز انتخاب می شوند
 • نحوه تشکیل کارگروه آنالیز
 • نحوه جمع آوری و ثبت و ضبط مستندات خرابی یا حادثه
 • نحوه تعریف مسله
 • نحوه توسعه شبکه علت و معلولی حاکم بر مسئله
 • چگونگی بررسی مستندات خرابی و یا حادثه
 • نحوه ارایه راه کار جهت جلوگیری از تکرار خرابی یا حادثه
 • ارزیابی راه کارهای پیشنهادی
 • تهیه برنامه اجرایی
 • الزامات نگارش گزارش
 • نحوه بهره‌گیری سیستمی از آنالیز علل ریشه‌ای خرابی
 • نحوه پایش اثربخشی آنالیز های انجام شده و ممیزی آن‌ها

 

مدت‌زمان و تاریخ دوره:

 

هزینه برگزاری دوره :