0
0

طراحی ساختار پرداخت

پنل کلاس

ظرفیت تکمیل است

مقدمه :

سالهاست که حقوق و مزایا در بسیاری از شرکت های ما در صنایع مختلف، بر مبنای چانه‌زنی و مذاکره تعیین می شود. متاسفانه شرکت های معدودی در ایران هستند که یک ساختار پرداخت مدون و منطقی و مبتنی بر مختصات کسب و کار و ماهیت فعالیت خود داشته باشند. در این دوره که برای اولین بار در کشور برگزار می‌ شود، شما یاد خواهید گرفت چگونه اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل مشاغل، ارزشیابی آنها و پیمایش جبران خدمات را در طراحی یک ساختار پرداخت به کار بگیرید و یک ساختار پرداخت متناسب با سازمان خود طراحی کنید.

اهداف دوره آموزشی :

 • بررسی نقش تجزیه و تحلیل مشاغل در طراحی ساختار پرداخت
 • آشنایی با روش‌ های ارزشیابی مشاغل و نقش ارزشیابی شغل در طراحی ساختار پرداخت
 • آشنایی با مدل ارزشیابی شغل GGS
 • آشنایی با ماهیت و فرایند پیمایش حقوق و مزایا، تحلیل‌ های آماری و نقش آن در طراحی ساختار پرداخت
 • بررسی تفاوت‌ های ساختار پرداخت مبتنی بر شغل و شاغل و تناسب آنها با ماهیت کسب و کار
 • بررسی ساختارهای پرداخت با گریدینگ عریض و تناسب آنها با ماهیت کسب و کار
 • طراحی ساختار پرداخت به صورت عملی با داده‌های حاصل از ارزشیابی شغل و پیمایش حقوق و مزایا
 • بررسی نقش ارزش پیشنهادی به کارکنان در استراتژی های جبران خدمات

مخاطبان:

حضور در کارگاه به افراد زير توصيه مي‌شود:

 • کلیه کارشناسان جبران خدمات/ حقوق و مزایا علاقمند به یادگیری عملی طراحی ساختار پرداخت
 • کلیه کارشناسان منابع انسانی علاقمند به توسعه دانش و مهارت خود در حوزه جبران خدمات به ویژه ساختار پرداخت
 • کلیه مدیران و معاونین منابع انسانی علاقمند به توسعه دانش خود در حوزه استراتژی‌ های جبران خدمات

محتوا:

 • تجزیه و تحلیل مشاغل
 • روش های ارزشیابی مشاغل
 • مدل ارزشیابی شغل GGS (Global Grading System)
 • پیمایش حقوق و مزایا و تحلیل‌ های آماری (Salary Survey & Statistical Analysis)
 • ساختار پرداخت مبتنی بر شغل (Job-based Pay)
 • ساختار پرداخت مبتنی بر شاغل (Person-based Pay)
 • گریدینگ عریض (Broad Banding)
 • طراحی ساختار پرداخت به صورت عملی
 • ارزش پیشنهادی به کارکنان (EVP)

 

خلاصه رزومه مدرس:

 علی آب روشن

 • دکتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران
 • مدیر جذب و توسعه منابع انسانی شرکت مالتی‌نشنال دنون (EDP Iran)
 • مدیر توسعه سازمانی اسنپ
 • مدیر جذب و توسعه منابع انسانی شرکت ستاره اول
 • تجربه منابع انسانی در گروه مپنا و گروه صنعتی گلرنگ
 • دارای مدرک بین‌المللی PHRi از موسسه HRCI
 • ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه
 • مدرس دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران

تصاویر کدهای قبلی: