0
0

HR Information Management

250,000 تومان

این جزوه به صورت چاپی می باشد و شما در زیر فقط چند صفحه اول را مشاهده می کنید پس از سفارش برای شما توسط پیک ارسال می گردد

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید بخشی از این جزوه را به عنوان نمونه مشاهده و دانلود نمایید :

دانلود پیش نمایش

HR Information Management 250,000 تومان