توضیحات

اهداف دوره آموزشی :

 • تسلط حاضران به فرایندهاي مدیریت منابع انسانی
 • آمادگی اولیه حاضران جهت حضوردرآزمون PHRi

مخاطبان دوره:

حضور در کارگاه به افراد زير توصيه مي‌شود:

 • معاونان منابع انسانی و آموزش
 • مدیران منابع انسانی و آموزش
 • کارشناسان منابع انسانی و آموزش
 • سایر علاقه مندان به حوزه منابع انسانی

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :

 

طرح اجرایی دوره آموزشی:

 

محتوای دوره آموزشی:

خلاصه رزومه مدرسان :

جناب آقای میلاد رفعتی

 • B.A ,.Master of Business Administration از دانشگاه کانادا
 • دارای مدرک بین المللی The Senior Professional in Human Resources (SPHR)
 • دارای مدرک بین المللی The Professional in Human Resources (PHR)
 • عضو انجمن منابع انسانی آمریکا (SHRM)
 • مدیر منابع انسانی شرکت بین المللی Nestle در ایران از 31/06/97 تا حال حاضر
 • مدیر منابع انسانی شرکت بین المللی Novo Nordisk Pars  در ایران از زمستان 94 الی شهریور 97
 • مدیر منابع انسانی شرکت بین المللی هوآوی در ایران از سال 87 الی 94
 • مهارت در زبان انگلیسی عالی

جناب آقای محمد فرهادی

 • کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علم و صنعت ايران
 • كارشناس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دارای مدرک بین المللی The Professional in Human Resources (PHRi)
 • ارزیاب ارشد جایزه تعالی منابع انسانی ایران از سال 1394
 • ارزیاب جایزه تعالی منابع انسانی ایران از سال 1388
 • ارزیاب جایزه ملی بهره‏وری و تعالی سازمانی از سال 1390
 • ارزیاب کانون ارزیابی (بهسو، سایپا و مپنا) از سال 1387
 • مسئول جذب و نگهداشت شرکت گروه مپنا؛ 1389 تاکنون
 • كارشناس منابع انساني شرکت ساپکو ؛ 1387 تا 1389
 • سرپرست واحد بهينه‌سازي تشكيلات و منابع انساني شرکت سایپاآذین؛ 1382 تا 1387