0
0

مدلسازی مالی در اکسل

1,500,000 تومان

ظرفیت تکمیل است

اهداف :

  • ایجاد آمادگی لازم در شرکت کنندگان برای ساختن مدلهای مالی مبتنی بر اکسل طراحی شده است .
  • آماده سازی شرکت کنندگان برای مدلسازی مسائل دنیای واقعی با تمام پیچیدگیهای آن است؛ لذا از ارائه هر گونه مطلب صرفا تئوریک صرف نظر خواهد شد.

مخاطبین دوره:

  • معاونان مالی
  • مدیران و کارشناسان مالی و حسابداری و سایرعلاقمندان

مدت‌زمان دوره :

  • 24 ساعت

شروع دوره :

  • اواخر خرداد و تیرماه

محتوای دوره آموزشی: