0
0

بسته آمادگی کسب گواهینامه PMP

2,000,000 تومان

ظرفیت تکمیل است

توجه قیمت این دوره با توجه به نوسانات قیمت ارز تغییر می کند ، لطفا جهت ثبت نام با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود بروشور کلیک کنید