0
0

پتانسیلهای بروز ادعا (Claim) در پروژه های EPC

800,000 تومان

ظرفیت تکمیل است

اهداف دوره :

 • آشنايي با فرايندهاي مديريت ادعا در پروژه

مخاطبان دوره:

 • كارشناسان و مديران پروژه و حقوقي ستادي

محتوای دوره آموزشی:

 • بررسی اجمالی فازهای اجرای قرارداد از مرحله طرح ریزی اسناد مناقصه (Planning Stage)  تا مرحله تحویل پروژه و بررسی صورت وضعیت نهایی / قطعی   (Post Completion)
 • آشنایی با انواع مکانیسمهای اجرای پروژه
 • بررسی و تعریف، بیان دامنه کاربرد قراردادهای تیپ در FIDIC و سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی شامل قراردادهای دو عاملی، سه عاملی و چهار عاملی
 • آشنایی با انواع مکانیسمهای اجرای پروژه E, EP, EPC, MC
 • آشنایی اجمالی با فرآیندهای مدیریتی در پروژه‌های EPC
 • تعریف مفاهیم ادعا (Claim) و  تغییر (Change) در هریک از حوزه های قراردادی
 • بیان اصول طرح دعاوی بصورت حرفه ایی
 • بررسی پتانسیلهایی که در حین اجرای قرارداد باعث بروز ادعا می‌گردند
 • بررسی و تحلیل بندها و مفادی از قراردادها و پیمانها که در مدیریت ادعا حایز اهمیت بوده و عمدتا باعث بروز تغییر در محدوده (Scope) تاخیر در روند انجام فعالیتهای پروژه (Time) و یا افزایش هزینه انجام کار (Cost) میگردند.
 • تهیه برنامه و طرح پاسخی به ادعاها
 • بررسی و پیشنهاد ساختار سازمانی مناسب برای طرح و مدیریت ادعاهای له یا علیه سازمان
 • محاسبه و تحلیل ادعا به همراه ارایه مثال  از یک لایحه ادعا در زمینه نحوه انجام محاسبات مربوط به تغییر در محدوده (Scope)، زمان و تاخیر (Time) و هزینه و تعدیل (Cost) به همراه بیان نحوه محاسبه سناریوی سبز، زرد، قرمز در انجام محاسبات مربوط به ادعاها
 • بررسی راههای جلوگیری از بروز ادعا و نیز کاهش شدت اثر ادعاها فیمابین پیمانکاران و کارفرمایان
 • بررسی راههای حل و فصل ادعا
 • پرسش و پاسخ

 

مدت‌زمان و تاریخ دوره:

 

هزینه برگزاری دوره :