موسسه زیما بیش از پنج سال افتخار داشته است یار و همراه سازمان ها و مدیران ایرانی در آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی باشد. این گروه تلاش نموده است با نوآوری در آموزش، خدماتی اثرگذار و کاربردی در آموزش و تربیت نیروی انسانی ارائه نماید.
در همین راستا و با توجه به ضرورت آموزش های کیفی در تربیت نیروهای انسانی، تلاش این موسسه برآن خواهد بود تا با ارائه خدمات برتر آموزشی و مشاوره ای یار و همراه سازمان های ایرانی به منظور تامین هدف مذکور باشد.

ما می خواهیم دنیایی ایجاد کنیم پر از نیروی انسانی با استعداد و شایسته و در این راستا قلب و ذهن سازمان ها و مدیران را در مورد هدف از کار، ارزش نیروی انسانی و نقش حرفه ای نیروی انسانی تغییر داده

ماموریت موسسه زیما افزایش سطح دانش، مهارت ها و تواتمندی های نیروی انسانی سازمان ها به منظور رقابت در سطح جهانی انتخاب نموده ایم و در این راستا تلاش کرده ایم همراه و پشتیبان سازمان ها در مسیر توسعه شان باشیم.

۱-طراحی دوره های آموزشی بر اساس مدل ADDIE
۲-ارزیابی دوره ها بر اساس مدل کرک پاتریک
۳-اجرای دوره های آموزشی به صورت کاربردی
۴-استفاده از انواع بازی ها در دوره های آموزشی
۵-استفاده از انواع case study
۶-همکاری با اساتید باتجربه، دارای قدرت بیان بالا، و مسلط به مباحث روز
۷-ارائه گزارش عملکرد از دوره های برگزار شده به کارفرما

  • وزارت خانه ها
  • شرکت های فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
  • شرکت های عمرانی
  • شرکت های فعال در صنعت برق، آب و نیرو
  • سازمان های دولتی و خصوصی
  • بانک ها و سازمان های تجاري
0
خدمت گیرندگان
0
دوره های پیش رو
0
دوره های برگزار شده